Xe Nâng Nhật

( TRUNG NAM )

Xe Nâng Nhật

XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI KOMATSU FB15-12

Động cơ: Điện

Sức nâng: 1,5 tấn

Chiều cao nâng: 3 mét

Tình trạng: Đã qua sử dụng - 2011

Liên hệ: 0938 701 826

XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI KOMATSU FB25EX-11

Động cơ: Điện

Sức nâng: 2,5 tấn

Chiều cao nâng: 3 mét

Tình trạng: Đã qua sử dụng - 2012

Liên hệ: 0938 701 826

Xe nâng điện ngồi lái Nissan J1B1L15

Động cơ: Điện

Sức nâng: 1,5 tấn

Chiều cao nâng: 3 mét

Tình trạng: Đã qua sử dụng - 2012

Liên hệ: 0938 701 826

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Nissan J1B1L15 - 2013

Động cơ: Điện

Sức nâng: 1,5 tấn

Chiều cao nâng: 3 mét

Tình trạng: Đã qua sử dụng - 2013

Liên hệ: 0938 701 826

XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI TCM FB15-7

Động cơ: Điện

Sức nâng: 1,5 tấn

Chiều cao nâng: 3 mét

Tình trạng: Đã qua sử dụng - 2010

Liên hệ: 0938 701 826

Xe nâng dầu TOYOTA 7FD25

Động cơ: Dầu

Sức nâng: 2,5 tấn

Chiều cao nâng: 4 mét

Tình trạng: Đã qua sử dụng - 2007

Liên hệ: 0938 701 826

Xe nâng dầu Toyota 8FD25

Động cơ: Dầu

Sức nâng: 2,5 tấn

Chiều cao nâng: 3 mét

Tình trạng: Đã qua sử dụng - 2018

Liên hệ: 0938 701 826

Xe nâng điện đứng lái NISSAN 1R1L18

Động cơ: Điện

Sức nâng: 1,8 tấn

Chiều cao nâng: 4 mét

Tình trạng: Đã qua sử dụng - 2015

Liên hệ: 0938 701 826

0
Zalo
Hotline
Hotline

Báo giá